Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
DAHA
  • Lĩnh vực Medtech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

DAHA là ứng dụng đặt hàng đầu tiên trong ngành dược phẩm tạo ra một kênh giao dịch trực tuyến cho phép kết nối cùng lúc hơn 45.000 điểm bán (nhà thuốc) và hơn 1000 nhà phân phối dược phẩm trên toàn quốc.

DAHA còn có lưu trữ dữ liệu của các dược phẩm giúp Nhà thuốc tra cứu thông tin nhanh và chính xác nhất, cung cấp hệ thống quản lý đặt hàng với các nhà phân phối dược phẩm. Thông tin về dự án tại https://daha.vn/