Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Cổng Học Tập
  • Lĩnh vực Edutech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_60

Mở trường tại cohota với tên miền riêng để truyền tải E-learning. Giáo viên có thể thực hiện các hoạt động giáo vụ với các phương pháp đào tạo đa dạng. Phạm vi quản lý có thể mở rộng theo các cấp tới mức độ toàn trường hoặc tập đoàn. Có thể dùng để kinh doanh khoá học trực tuyến với nhiều hình thức