Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Cloudfone
  • Lĩnh vực Cloud
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

Cloudfone là tổng đài cho doanh nghiệp, giúp giải quyết tất cả các yếu điểm mà tổng đài truyền thống đang vướng phải. Tận dụng kết nối Internet và các thiết bị có sẵn như PC, laptop, smartphone hay tablet, Cloudfone mang đến một giải pháp tiện lợi cho doanh nghiệp với tính năng tích hợp tất cả các nhà mạng kể cả cố định và di động và 1900/1800 giúp doanh nghiệp giảm 50% tiền điện thoại hàng tháng.

Thêm vào đó, tính năng Autocall trong Cloudfone sẽ giúp tối ưu hoá nguồn lực nhân sự và tăng năng suất lao động.