Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
bePOS
  • Lĩnh vực Fintech
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2019
  • Giải thưởng TOP_10

bePOS là Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng 4.0 thế hệ mới, chất lượng Úc – giá Việt Nam. Hiện đang giúp cho hơn 3,000 Cửa hàng ở hơn 10 quốc gia tăng 50% năng suất.