Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
AZ88 Ecosystem
  • Lĩnh vực SaaS
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2018
  • Giải thưởng TOP_60

AZ88Pay là một hệ thống gồm các ứng dụng phần mềm thực hiện xử lý các giao dịch liên quan đến sử dụng thanh toán điện tử giữa người mua, người bán và các tổ chức tài chính.

Ứng dụng có thể kiểm soát quá trình thanh toán mà không cần sự hiện diện “face to face” (mặt đối mặt) cũng như không sử dụng tiền mặt. Năm 2017, AZ8Pay có được chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI-DSS cấp độ 2 do Hội đồng bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán PCI SSC cấp.