Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ants Planner Notebook
  • Lĩnh vực
  • Quốc gia VN
  • Năm tham dự 2017
  • Giải thưởng TOP_60

Ants Planner Notebook là Dòng sổ tay kế hoạch được sản xuất thủ công, giúp các bạn ghi chép “tất tần tật” những kế hoạch, công việc, thời khóa biểu, đảm bảo người dùng sẽ theo dõi được tiến độ công việc, chi tiêu một cách rõ ràng và hiệu quả, giúp người dùng duy trì thói quen hợp lí. Bên cạnh đó đây cũng là một cách để mọi người có thể hiểu bản thân mình hơn, ngăn chặn sự trì hoãn và thực hiện công việc một cách khoa học.

(Thông tin dự án cập nhật đến năm 2017)