Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 15/05/2021

Cần Thơ – Phát động Startup Wheel 2017

Buổi phát động Startup Wheel 2017 Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức tại Đại Học Cần Thơ. Với chủ đề “CHÂN DUNG NHÀ KHỞI NGHIỆP“, buổi lễ đã diễn ra rất sôi nổi và nhiều cảm xúc. Buổi phát động thu hút sự tham gia của gần 1000 sinh viên khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các diễn giả bao gồm:

  • Chị Trương Lý Hoàng Phi
  • Anh Đoàn Thiên Phúc
  • Anh Trần Nguyễn Lê Văn.

Phần trả lời đầy tâm huyết của các diễn giả  đã giúp cho các bạn phần nào hiểu được “chân dung nhà khởi nghiệp”.

Bạn nào muốn trở thành một “nhà khởi nghiệp”, hãy đăng ký tham gia cuộc thi tại https://startupwheel.vn/dang-ky