Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Vòng bán kết

Phần 1: 3 chặng thử thách

  • Chặng 1: Viết kế hoạch kinh doanh (10% điểm Vòng Bán kết)
  • Chặng 2: Thực hành huy động vốn crowdfunding thực tế trên https://funding.startupwheel.vn (10% điểm Vòng Bán kết)
  • Chặng 3: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu hoặc Thực hiện TVC quảng bá ý tưởng/sản phẩm(10% điểm Vòng Bán kết, TS chọn 1 trong 2 hình thức)

Kết thúc phần 1 sẽ là giải “Ăn tối cùng doanh nhân” dự kiến công bố vào ngày 31/7/2020 dành cho dự án đoạt giải nhất mỗi chặng.

Chọn Top 60 tham gia Sàn giao dịch & Đầu tư Khởi nghiệp 2020

Phần 2: Sàn giao dịch & Đầu tư Khởi nghiệp 2020 – tổ chức tại TPHCM (70% điểm vòng Bán kết)

Sau Sàn giao dịch và Đầu tư Khởi nghiệp 2020, BTC công bố 10 dự án bước vào Chung kết.