Thông báo! Đối với bảng Việt Nam hạn đăng ký đến hết ngày 25/04/2021

Chung kết và trao giải

Hình thức thi: Pitching

Nội dung thi: thí sinh thuyết trình về dự án trong 05 phút, sau đó phản biện với Hội đồng giám khảo trong vòng 10 phút.
Chung kết diễn ra vào buổi chiều của Startup Day 2020 và Lễ trao giải sẽ được tổ chức ngay sau khi chung kết diễn ra, trong cùng một ngày.

*Lưu ý: Lịch trình chi tiết cũng như nội dung các vòng thi có thể được thay đổi cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Thí sinh phải cam kết tham gia đầy đủ các phần thi do BTC yêu cầu.