Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Mô tả Dự án – Vòng thi Thực hành Huy động vốn cộng đồng

Các thí sinh vui lòng điền đầy đủ thông tin của form tại link sau: https://goo.gl/NtPmg6

Thời hạn: 23h, Chủ Nhật, Ngày 08/7/2018