Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Lịch trình dự kiến của cuộc thi

Lịch trình chi tiết dự kiến của Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2014  như sau:

2.1.Phat-dong-cuoc-thi

2.1.So-tuyen

2.1.Ban-ket-va-chung-ket