Lịch trình dự kiến của cuộc thi

Lịch trình chi tiết dự kiến của Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 2014  như sau:

2.1.Phat-dong-cuoc-thi

2.1.So-tuyen

2.1.Ban-ket-va-chung-ket