Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Bài test Đánh giá Năng lực Nhà khởi nghiệp

Đoạn video clip này sẽ giải đáp một số thắc mắc của ứng viên đã tham gia vào Bài test Đánh giá năng lực nhà khởi nghiệp do BCC – Đối tác chuyên môn của Startup Wheel 2015 thực hiện, gồm:
– Mối quan hệ giữa Não và Tư duy
– Ý nghĩa của 3 bài trắc nghiệm tư duy gồm Tư duy con số, Tư duy ngôn từ và Trí tuệ cảm xúc
– Tại sao điểm số của bài test Trí tuệ cảm xúc khá thấp
– Bài test này của nước ngoài, vậy có thích hợp với người Việt Nam không?
và một số lời khuyên dành cho người khởi nghiệp.