Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp – BSSC

Lầu 2, số 02-04 Alexandre de Rhodes, P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 028 5404 3555 hoặc 0378 379 791

Website: https://bssc.vn - Email: startupwheelvn@gmail.com