Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ông Phạm Viết Cường
Ông Phạm Viết Cường

Giám đốc tài chính Fonterra Brands Vietnam

Ông Phạm Việt Cường tốt nghiệp Đại học Quốc gia Singapore, hiện ông là Giám đốc Tài chính của Công ty Thương hiệu Fonterra Việt Nam. Ông là Giám đốc Tài chính của Công ty Thuốc lá Anh (BAT) và cũng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong suốt 8 năm sự nghiệp tại đây.