Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Ông Nguyễn Thanh Hân
Ông Nguyễn Thanh Hân
Giám đốc Genuine Partner Group

Ông Nguyễn Thanh Hân là CEO Tổng Công ty Đối Tác Chân Thật (ĐTCT) -Genuine Partner Group (GPG), Ủy Viên Ban Chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ Thành Phố Hồ Chí Minh (YBA), ông cùng với 3 cổ đông khác Sáng lập và điều hành Genuine Partner Group – một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics, hoạt động mạnh mẽ tại các mảng khai thác bãi container rỗng, vận tải đa phương thức.

Ngoài ra, với vai trò một doanh nghiệp trẻ luôn năng động, sáng tạo, nhạy bén với thời cuộc, ông Hân còn vinh dự nhận được nhiều bằng khen và chứng nhận khác do các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền dành tặng.