Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ông Trần Vũ Nguyên
Ông Trần Vũ Nguyên

Co-Founder FINSO

Ông Trần Vũ Nguyên từng là Giám đốc điều hành Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng. Thạc sĩ quản trị kinh doanh Viện doanh nghiệp United, Bỉ; cử nhân truyền thông đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông là chuyên gia trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế, phụ trách vấn đề đầu tư và truyền thông và là thành viên của HĐTV Vinamit JSC.