Ông Phạm Ngọc Tùng
Ông Phạm Ngọc Tùng
Giám đốc Địa Ốc Sacom

Ông Phạm Ngọc Tùng là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa Ốc Sacom. Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).