Ông Phạm Linh
Ông Phạm Linh
Phó giám đốc Ngân hàng Việt Á

Ông Phạm Linh hiện là Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Việt Á. Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA)