Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ông Phạm Đức Nam Trung
Ông Phạm Đức Nam Trung

Giám đốc DNES

Ông Phạm Đức Nam Trung hiện là Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES.