Ông Nguyễn Tri Quang
Ông Nguyễn Tri Quang
Giám đốc Le Quang Loc

Ông Nguyễn Tri Quang là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lê Quang Lộc, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).