Ông Nguyễn Bá Ngọc
Ông Nguyễn Bá Ngọc
Chủ tịch NBN Media

Ông Nguyễn Bá Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty NBN Media.