Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ông Nguyễn Bá Ngọc
Ông Nguyễn Bá Ngọc

Chủ tịch NBN Media

Ông Nguyễn Bá Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty NBN Media.