Ông Lý Đình Quân
Ông Lý Đình Quân
Phó giám đốc Vườn Ươm Doanh Nghiệp Đà Nẵng

Ông Lý Đình Quân hiện là Giám Đốc điều hành của Vườn Ươm Doanh Nghiệp TP Đà Nẵng, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần SQ Việt Nam. Ông Quân còn là Giám đốc Trung tâm Hỗ Trợ & Phát Triển DNNVV Đà Nẵng và Trưởng BTC chương trình 100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng.

Ông từng là Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần SQ Việt Nam. Ông có đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức ươm tạo doanh nghiệp, đầu tư các dự án khởi nghiệp. Ông phụ trách việc thực hiện các chương trình sự kiện, khởi nghiệp Đà Nẵng.- Thiết kế và triển khai chương trình 100 hạt giống doanh nhân.