Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Ông Lê Bùi Kim Sơn
Ông Lê Bùi Kim Sơn
Head of Build 80 Program - Vietnam REAPRA

Ông Lê Bùi Kim Sơn là nhà sáng lập và hỗ trợ các startup để kêu gọi vốn, ông có nhiều năm kinh nghiệm về các lĩnh vực như F&B, Entertainment, Import & Distribution, Online Service Platform, Live Streaming and Video On Demand. Đồng thời ông cũng là người đồng sáng lập của hayhaytv.vn and livestar.vn.