Ông Huỳnh Kim Tước
Ông Huỳnh Kim Tước
Giám đốc SIHUB

Ông Huỳnh Kim Tước hiện là Giám đốc không gian sáng tạo khởi nghiệp TPHCM (SIHUB) và Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM.