Ông Eddie Thái
Ông Eddie Thái
500 Startups Vietnam

Ông Eddie Thái là đối tác của 500 Startups, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu năng động nhất thế giới, có trụ sở tại Silicon Valley. Ông tập trung vào việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ mới xuất sắc của Việt Nam cũng như giúp 500 Startups phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới tại Việt Nam.