Ông Csaba Bundik
Ông Csaba Bundik
Phó Chủ tịch CEEC

Ông Csaba Bundik hiện là Phó Chủ tịch của The Central and Eastern European Chamber of Commerce (CEEC) tại Việt Nam. Ông cũng là cựu giám đốc của EuroCham Việt Nam, và là nhà đồng sáng lập của sàn giao dịch chứng khoán ALTERA.