Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2020
Tiếng Việt
Ông Christopher Beselin
Ông Christopher Beselin

Sáng lập & Chủ tịch fram^

Ông Christopher Beselin là người sáng lập và hiện là Chủ tịch của fram^. Ông cũng là cựu CEO và là người đồng sáng lập nên Lazada.vn.