Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
Tiếng Việt
Ông Aaron James Everhart
Ông Aaron James Everhart
Đồng sáng lập HATCH Ventures

Ông Aaron James Everhart là cố vấn khởi nghiệp đến từ San Francisco (Hoa Kỳ), đồng sáng lập HATCH Ventures.