Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Trailer giới thiệu Startup Wheel 2016

Startup Wheel 2016 dành cho tất cả các cá nhân/nhóm và doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động dưới 5 năm, trên cả nước.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

Đăng ký tham gia Startup Wheel 2016 tại: https://startupwheel.vn/dang-ky