Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Hội thảo tại ĐH Tôn Đức Thắng: Người trẻ khởi nghiệp: Đầu tư từ đâu?

Làm sao để có bước đầu khởi nghiệp thành công? Đầu tư vốn tích lũy bản thân chính là sự lựa chọn thông minh nhất cho vấn đề này. Thông tin này được đưa ra tại Hội thảo phát động cuộc thi Startup Wheel lần 5 2017.

Thông tin chi tiết về cuộc thi tham khảo tại đây.