Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Hình ảnh Startup Wheel 2013 đến trường Đại học Quốc tế

Sáng ngày 26/10/2013, tiếp tục lộ trình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp cũng như tìm kiếm và ươm tạo những ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng trong sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp – BSSC đã tổ chức Hội thảo Bánh Xe Khởi Nghiệp tại Trường ĐH Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM.