Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Hà Nội – Sơ tuyển Startup Wheel 2016

Ngày 04/6/2016, các dự án Startup Wheel cụm miền Bắc đã có buổi sơ tuyển và training Kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư tại Tổng Cty CP Onnet, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.