Đăng ký tham dự Hội thảo phát động Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp KHU VỰC MIỀN TRUNG