Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Clip tổng kết cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp năm 2013 và 2014

Năm 2013, Startup Wheel lần đầu ra mắt

Năm 2014, Startup Wheel mở rộng ra tất cả các đối tượng (thanh niên, sinh viên)

Năm 2015, Startup Wheel mở rộng và “lăn ra” toàn quốc…