Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Cần Thơ – Sơ tuyển Startup Wheel 2016

Sáng ngày 11/6/2016, tại Đại học Cần Thơ, BTC đã tiến hành đào tạo và sơ tuyển đối với thí sinh Startup Wheel 2016 cụm miền Tây