Skip links

Innkom

Innkom

InnKom là ứng dụng định vị sản phẩm/dịch vụ, được nghiên cứu và phát triển dựa trên Bản đồ từ tính và Robotic Mapping. Ứng dụng này giúp người mua sắm tìm vị trí hoàn hảo, thương hiệu cụ thể và điều hướng trong tòa nhà trong nhà và nhận phiếu giảm giá có liên quan hoặc kết nối hoàn toàn với bạn bè ở gần.

Nó bao gồm bốn tính năng chính: tìm kiếm đường đi, tiếp thị quảng cáo, điểm tìm kiếm quan tâm, kết nối mạng xã hội gần đó. InnKomm vinh dự được nhận giải thưởng Dự án khởi nghiệp sáng tạo nhất Diễn đàn APEC 2017.