Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Bà Zenda Nguyen
Bà Zenda Nguyen

Giám đốc vận hành Infinity Blockchain Labs

Bà Zenda Nguyễn hiện là Giám đốc vận hành của Infinity Blockchain Labs (IBL) – công ty nghiên cứu và phát triển hàng đầu ở Châu Á tập trung vào các dịch vụ RegTech (công nghệ pháp lý), dịch vụ trung gian và vườn ươm để triển khai công nghệ Blockchain.