Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Nguyễn Hải An
Ông Nguyễn Hải An

Giám đốc TT Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao

TS.Nguyễn Hải An là giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao Thành Phố Hồ Chí Minh.