Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Bà Nguyễn Phương Anh
Bà Nguyễn Phương Anh

Quản lý đầu tư VIC Partners

Bà Nguyễn Phương Anh hiện là người quản lý đầu tư của VIC Partners nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu tại Việt Nam.