Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Bà Lê Thị Nam Giang
Bà Lê Thị Nam Giang

Giám đốc TT trí tuệ - ĐH Luật HCM

Bà Lê Thị Nam Giang là Giám đốc trung tâm SHTT, trường Đại học Luật TP.HCM. đại diện SHCN công ty TNHH AGL.