Inform! Startup Wheel 2021 is now open for all applications
English
Bà Đỗ Hồng Yến
Bà Đỗ Hồng Yến

Associate, Patamar Capital

Bà Đỗ Hồng Yến hiện đang quản lý Quỹ Đầu Tư Vào Phụ Nữ của Patamar Capital tại Việt Nam. Patamar Capital là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm năng động nhất trong khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực đầu tư vào các doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Cô từng làm việc trong mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp tại HSC và mảng phân tích tại startup Trust Circle.