Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Phạm Đức Nam Trung
Ông Phạm Đức Nam Trung

Giám đốc DNES

Ông Phạm Đức Nam Trung hiện là Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES.