Ông Phạm Đức Nam Trung
Ông Phạm Đức Nam Trung
Giám đốc DNES

Ông Phạm Đức Nam Trung hiện là Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng – DNES.