Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Bà Park, Y.J
Bà Park, Y.J

Giám đốc KICC

Bà Park, Y.J hiện đang là giám đốc của Korea IT Cooperation Center và cũng là giáo sư về lĩnh vực công nghệ và quản lý của đại học SUNY Korea.