Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Ông Nguyễn Bá Ngọc
Ông Nguyễn Bá Ngọc
Chủ tịch NBN Media

Ông Nguyễn Bá Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty NBN Media.