Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Ông Lê Tấn Thanh Thịnh
Ông Lê Tấn Thanh Thịnh
Giám đốc BrandBeats Marketing

Ông Lê Tấn Thanh Thịnh hiện đang là Giám đốc điều hành Brandbeats, công ty tư vấn chiến lược Music Marketing đầu tiên tại Việt nam. Ông có gần năm năm làm việc tại tập đoàn Carlsberg Việt nam và giữ các vị trí  Quản lý Thương hiệu, Quản lý Phát triển Sản phẩm mới.

Ông đã hoàn thành chương trình Marketing Master Class của Carlsberg Indochia, chương trình Project Management của Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch kết hợp cùng công ty chiến lược toàn cầu huấn luyện.

Ông Thịnh được tiếp cận kiến thức về Kinh tế thị trường khá sớm khi nhận được học bổng toàn phần của Viện Nghiên cứu Kinh tế & Chính sách và tổ chức Atlas Hoa Kì tài trợ. Ngoài niềm đam mê công việc, ông rất thích nghiên cứu về thương hiệu và âm nhạc. Ông cũng là giảng viên khách mời về thương hiệu và truyền thông của một số trường Đại học Kinh tế và Báo chí truyền thông.