Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Ông Dương Quốc Thái
Ông Dương Quốc Thái
Giám đốc SPP

Ông Dương Quốc Thái hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bao Bì Nhựa Sài Gòn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Trẻ TP. HCM (YBA).