Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Ông Christopher Beselin
Ông Christopher Beselin

Sáng lập & Chủ tịch fram^

Ông Christopher Beselin là người sáng lập và hiện là Chủ tịch của fram^. Ông cũng là cựu CEO và là người đồng sáng lập nên Lazada.vn.