Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
YouthMentor
  • Sector Edutech
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

YouthMentor giúp những người trẻ tìm được người cố vấn phù hợp để nhận được sự dẫn dắt, tư vấn. Nền tảng website cung cấp quy trình mentoring gồm 4 giai đoạn nhằm kiểm soát chất lượng chặt chẽ. Xây dựng một cộng đồng tài năng để chia sẻ kỹ năng, việc làm và mối quan hệ .