Inform! Startup Wheel 2020 is now open for all applications
English
Wash Up
  • Sector Transport
  • Nation VN
  • Year attended 2018
  • Award TOP_60

Wash-Up là dịch vụ rửa xe tiện lợi áp dụng công nghệ đặt dịch dụ trực tuyến, mang đến một giải pháp tổng thể cho khách hàng, lưu trữ dữ liệu khách hàng từ đó thúc đẩy các hoạt động sau bán hàng, tạo ra một hệ sinh thái khép kín cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực: Phụ liệu chăm sóc xe – Sửa chữa xe – Rửa và giữ xe.

Wash-Up tạo ra một cơ hội kinh doanh với mức vốn đầu tư không lớn, khả năng xoay vòng vốn cao và tỉ suất lợi nhuận hấp dẫn không kém so với kinh doanh F&B.