Thông báo! Đối với các dự án Việt Nam, thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/04/2020
English
Wahsis
  • Sector IoT
  • Nation VN
  • Year attended 2019
  • Award TOP_60

WAHSIS cung cấp Giải pháp Thông minh Toàn diện cho các Dự án Căn hộ Cao cấp với các sản phẩm sau:

– WAHSIS SMS (Quản lý kinh doanh)
– WAHSIS PMS (Quản lý vận hành)
– WAHSIS TOP (Mobile App)

Căn hộ Thông minh Cao cấp đang là xu hướng cho Phong cách sống Hiện đại trong tương lai.